Kızıltan 91 Makarnalık Buğday

Ek Bilgiler

 • .: .
 • Protein Oranı (%): 13 - 17
 • Bin Dane Ağırlığı: 37gr - 42gr
 • Hektolitre Ağırlığı: 75 - 80kg
 • Yumuşama Değeri: 95
 • Camsılık Oranı: 70 - 100
 • SDS Değeri: 15 - 20
 • Verim Potansiyeli: 250 - 300kg (Sulu Şartlarda: 350 - 550kg)
 • .: .
 • Tescil Tarihi: 1991
 • Çeşit Sahibi Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
 • Başak Özelliği: Kahverengi, Kılçıklı, Kavuzlu
 • Kurağa Dayanıklılık: Dayanıklı
 • Soğuğa Dayanıklılık: Dayanıklı
 • Kardeşlenme: Yüksek
 • Tohumluk Miktarı: 20 - 22 kg/da
 • Ekim Zamanı: 01 -15 Ekim
 • Ekim Derinliği: 4 - 5 cm
 • Gübreleme: Toprak analizi sonucunda tavsiye edilen miktardır.
 • Kullanım Alanı: Makarnalık
 • Tavsiye Bölgeleri: İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanları ile ve kuraklığın problem olduğu yörelerin taban ve yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.
 • .: .
 • Detay: Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.