Pazartesi, 08 Haziran 2020 21:32

Sertifikalı Tohum Kullanmak neden önemlidir?

Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz için de stratejik bir ürün olarak kabul edilen buğday yetiştiriciliğinde, yıllara göre değişmekle birlikte üretimimizin tüketimi karşılama oranı diğer ürünlere göre yüksek olsa da özellikle verim açısından iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, yıllar itibariyle birim alandan elde ettiğimiz buğday verimimiz AB ülkeleri ve Dünya ortalamasına göre düşük seyretmektedir.


AB ülkelerinde 500 kg’ın üzerinde olan dekara verimin Dünya ortalaması olan 320 kg üzerine çıkarılması gerekmektedir. Buğdayda verimi arttırmanın yolu kaliteli sertifikalı tohumluk kullanımından geçmektedir. Tüm yetiştirme işlemleri ideal yapılsa dahi, yüksek verimli ve kaliteli tohumluk kullanılmaması durumunda istenilen başarı yakalanamamaktadır. Sertifikalı tohumluk kullanımı konusunda hangi noktadayız? Maalesef bunun cevabı da çok iyimser değil. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kurumların verilerine göre buğdayda yıllık tohumluk ihtiyacımız 1.9 milyon ton civarında. Bu miktarın ancak % 20’si sertifikalı tohumlukla karşılanmaktadır. Buğdayda verim ve kalite artışı için sertifikalı tohum kullanım oranı yükseltilmelidir.